Tag Archives: Mateusz Korteweg

Mateusz

„Lex semper dabit remedium”

Często zadaję sobie pytanie o istotę angażowania się ludzi dobrej woli w rozmaite projekty charytatywne. Poświęcają oni swój cenny czas i wkładają wiele energii w działania, z których nie czerpią żadnych wymiernych korzyści – po prostu dają innym cząstkę siebie, nie oczekując niczego w zamian. Wolontariusze tacy całkowicie bezinteresownie świadczą pomoc osobom potrzebującym, dla których […]

Continue reading ...