Przechwytywanie

Odezwa do mieszkańców w sprawie pomocy eksperckiej

Zapraszam Państwa do współpracy z naszym Komitetem. Proszę o włączenie się do procesu opracowywania dobrego programu rozwoju naszej Dzielnicy poprzez precyzowanie priorytetowych spraw i problemów dotychczas nierozwiązanych, a istotnych w codziennym życiu Państwa. Zespołowa praca przyniesie lepsze efekty.

Z wyrazami szacunku
Przewodnicząca Komitetu PiS w Rembertowie

Barbara Augustynowicz-Figat

Skomentuj