1794785_838261136200243_774782087_n

W obronie wartości – rozprawa działaczy Forum Młodych PiS oraz komitetu PiS Rembertów

24 lutego 2014 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Praga-Południe odbyła się rozprawa przeciwko grupie działaczy Forum Młodych PiS. Sprawa dotyczy happeningu z 17 września 2013 r., polegającego na oklejeniu przezroczystą folią Pomnika Żołnierzy Radzieckich w Parku Skaryszewskim w Warszawie. Akcja miała na celu wyrażenie protestu przeciwko obecności komunistycznych pomników w przestrzeni publicznej oraz uświadomienie młodemu pokoleniu, czym tak naprawdę była Armia Czerwona i jak bardzo komunistyczna propaganda na temat „wyzwolicieli” daleka jest od prawdy. Intencje uczestników happeningu zupełnie nie zostały zrozumiane przez funkcjonariuszy policji. Od początku akcji przed pomnikiem stał jeden radiowóz. Po jakimś czasie wezwane zostały dwa oddziały prewencyjne. Funkcjonariusze mieli jednak problem ze sformułowaniem zarzutów wobec młodych ludzi. Komendant rejonowy nie pozwolił również na usunięcie taśmy po zakończonym happeningu. W listopadzie ubiegłego roku Sąd Rejonowy w wyroku nakazowym nakazał zapłacenie każdemu z uczestników akcji grzywny w wysokości 600 złotych. W związku z tym oskarżeni odwołali się od wyroku i sprawa została rozpatrzona w trybie zwykłym. Maksym Figat (RembertowskiPiS/FMPIS), Jan Figat (RembertowskiPiS/FMPIS), Tomasz Herbich, Ziemowit Kossakowski, Michał Szpądrowski i Marcin Krawczak oskarżeni są o naruszenie art. 51 i 145 Kodeksu Wykroczeń, tzn. zakłócanie porządku publicznego i zaśmiecanie. Podczas rozprawy Sąd nie wydał wyroku ze względu na uwzględnienie wniosku o dopuszczenie dowodu z zeznań trzech świadków. Termin kolejnej rozprawy został wyznaczony na 11 kwietnia 2014 r.

Marcin Krawczak, PiS Warszawa Śródmieście, Forum Młodych PiS

Skomentuj