7-IMG_7279-300x200

Relacja z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski- 18.02.2014

W drugiej połowie lat 90. proboszczem mojej parafii był ks. płk Sławomir Żarski- bardzo zaangażowany, prawdziwy duchowny i wielki patriota. Udzielał mi nawet Pierwszej Komunii Świętej. Ten sam duchowny w 2010 r. na uroczystościach w Katedrze Polowej Wojska Polskiego wygłosił patriotyczne kazanie.  Fragment: patriotyzm zastąpiono promowanym kosmopolityzmem; miejsce uczciwości zajęła nieuczciwość; prawdę zastąpiono kłamstwem i pomówieniem; ofiarność i poświęcenie – chciwością i pazernością; miłość – nienawiścią nie spodobał się prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu. Prezydent zaraz po mszy skrytykował kazanie, zaś ksiądz pułkownik wkrótce potem został wyrzucony z katedry i przeniesiony do rezerwy. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że jest to według mnie zamach na wolność słowa w Kościele, może nie pierwszy na pewno nie ostatni, zwłaszcza, że nasz rząd zamierza przegłosować ustawę zabraniającą “agitacji politycznej” w Kościele- oznacza to cenzurowanie Kościoła, ograniczenie wolności słowa. Czym jest wg pomysłodawców ustawy “agitacja polityczna”? Nie chodzi wcale o sugerowanie, na kogo katolik może głosować, na kogo nie powinien. Chodzi o potępianie aborcji, eutanazji i in vitro. Ochrona ludzkiego życia jest więc “agitacją polityczną”. O tym i innych przejawach prześladowania chrześcijan mogliśmy dowiedzieć się na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski “Dyskryminacja telewizji Trwam elementem prześladowań chrześcijan w Europie”, w którym mieliśmy przyjemność uczestniczyć jako Forum Młodych PiS. Gościem specjalnym konferencji był holenderski europoseł i członek ECR (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy), Peter Van Dalen. Europoseł wywodzi się z partii Unia Chrześcijańska, która jako swój priorytet traktuje wolność religii i wyznania, zaś sam Van Dalen w europarlamencie od lat stara się zwalczać przejawy prześladowania chrześcijan w Europie i na świecie.

W konferencji wzięli udział również posłowie PiS: przewodniczący zespołu- Andrzej Jaworski, Barbara Bubula, Stanisław Piotrowicz, Małgorzata Sadurska, europoseł Tomasz Poręba, Stanisław Szwed, Elżbieta Rafalska, Robert Telus, Marzena Machałek, Jan Szyszko oraz Adam Rogacki. Na początku o głos został poproszony pan Peter Van Dalen, który przygotował wstęp do konferencji oraz krótki wykład. Krótko opowiedział, czym zajmuje się w Holandii jego partia Unia Chrześcijańska, jakie są jej cele i główny program. Mianowicie najistotniejsze są dla niej wartości tradycyjne, takie jak rodzina, wiara, jak to powiedział Peter Van Dalen, jego partia wciela w życie wartości, które przekazał nam Bóg i to nie tylko w życiu politycznym, ale ogólnie we wszystkich dziedzinach życia. Europoseł z Holandii obserwował walkę Polaków o wolne, niezależne media i zauważył, że walka ta przyniosła sukces, gdyż katolicka telewizja Trwam uzyskała w końcu miejsce na multipleksie. Dodał, że ta walka- tak jak u nas- może przynieść rezultaty także w Brukseli. Peter Van Dalen opowiedział także o swojej pracy w Parlamencie Europejskim i ECR. Poinformował nas, że w polityce zagranicznej Unii Europejskiej podejmowanych jest wiele działań mających na celu ochronę mniejszości, praw kobiet itp., brakuje natomiast działań na rzecz ochrony religii. Ten temat w ogóle nie pojawiał się w programie obrad Parlamentu Europejskiego. Gdy przystąpił do ECR, otrzymał dokument z programem działania grupy. Dokument poruszał wiele istotnych kwestii, ale dla Van Dalena brakowało w nim tego, co najistotniejsze, nie wyczerpywał bowiem pola działania dla ECR. Peter Van Dalen uznał, że dokument należy nieco zmienić- uzyskał w tym wsparcie innych europosłów, w tym kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Udało się dokonać tych zmian- politykę prorodzinną uznano w tym dokumencie za najważniejszy cel działania. W 2011 europoseł Van Dalen, wraz z innymi europejskimi konserwatystami rozpoczął działania mające na celu ochronę religii i wyznania. W styczniu 2011 wraz z europosłami PiS: Tomaszem Porębą, Ryszardem Czarneckim oraz Ryszardem Legutko zorganizował debatę dotyczącą prześladowania chrześcijan, w której zwrócono uwagę głównie na miejsca, gdzie to zjawisko ma największą siłę- kraje arabskie, afrykańskie, Bliski Wschód. Podjęty przez europejskich konserwatystów temat zaskoczył Catherine Ashton, która pierwszy raz usłyszała, że chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą na świecie. Następnie w Europarlamencie w grudniu 2012 r. powstała grupa robocza zajmująca się wolnością wyznania (jej członkiem jest także Tomasz Poręba). Grupa osiągnęła dwa duże sukcesy- pierwszy, w czerwcu 2013, kiedy Rada Ministrów Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej przyjęła wskazówki, w jaki sposób zajmować się tematem chrześcijan. Wskazówki, jak reagować w sytuacji prześladowania chrześcijan na całym świecie zostały przekazane do ponad 150 ambasad UE. Drugim sukcesem było opublikowanie pierwszego raportu z działalności grupy. W raporcie znalazły się dwie główne propozycje prowadzenia polityki na rzecz wolności wyznania. Pierwsza- to utworzenie w ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych powstał odrębny departament ds. wolności wyznania. Druga- to konkretne wytyczne dotyczące polityki, jaką Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinna prowadzić w krajach, gdzie chrześcijanie cierpią najdotkliwsze prześladowania- szczególnie chodzi o 15 państw.

Peter Van Dalen wspominał wyjazd do Egiptu. Odwiedził tam miejsce, gdzie spalono kościoły, trzymał też w ręku Biblię spaloną przez muzułmanów. Dodał, że w Egipcie jest wielu wyznawców Jezusa Chrystusa, którzy cierpią prześladowania za wiarę. W związku z tymi aktami nienawiści Unia Europejska wstrzymała 5 mld euro dla Egiptu.

Europoseł opowiedział też o organizacji “Open Doors”, która w Holandii działa od 35 lat. Organizacja opublikowała indeks państw, w których chrześcijanie są prześladowani najbardziej. W 2010 Open Doors została nominowana do Nagrody Sacharowa, którą przyznaje się w Europie organizacjom działającym na rzecz praw człowieka. Choć nie otrzymała nagrody, o organizacji dowiedziało się więcej osób. Na końcu Peter Van Dalen powiedział, że jesteśmy w stanie zmienić politykę. Nie będzie to łatwe, ale jest możliwe, jeśli będziemy wierni wartościom, które wyznajemy.

Następnie wypowiedział się europoseł Tomasz Poręba. Przypomniał on, na jakich fundamentach powstała Unia Europejska- jej ojcowie założyciele kierowali się wartościami chrześcijańskimi. Teraz UE od tych wartości odchodzi, wskutek czego chrześcijaństwo jest w defensywie. Europoseł PiS podkreślił też, że prześladowanie nie polega tylko na zabijaniu chrześcijan, jak to się dzieje w krajach arabskich i afrykańskich, ale także na blokowaniu, niedopuszczaniu do głosu- przykładem była walka o miejsce na multipleksie dla TV Trwam. Zapewnił, że przedstawiciele PiS w Parlamencie Europejskim nie zgodzą się na dyskryminację. Kolejnym prelegentem była posłanka Małgorzata Sadurska. Przypomniała, iż mówi się, że Polska jest krajem katolickim (90% społeczeństwa deklaruje się jako katolicy), jednak od dłuższego czasu obserwujemy pewien trend z Zachodu. To “moda” na ateizm, odejście od tradycyjnych wartości, od Boga i rodziny. Prawa katolików są łamane i to pod płaszczykiem “walki o wolność, tolerancję”, przez grupy lewicowe i liberalne. Lewica stosuje dziś wobec nas “terror mniejszości”, walczy z tradycyjnymi wartościami. Posłanka przedstawiła różne oblicza dyskryminacji katolików, na którą w naszym państwie jest przyzwolenie. Pokazuje to przykład muzyka Adama “Nergala” Darskiego, który na scenie podarł Biblię. Nergal powtarzał ten “wyczyn” niejeden raz. Nie tylko nie został za to ukarany, ale sąd całkowicie go uniewinnił, wydając wyrok, że były to działania “artystyczne”. Podobnie z instalacją “artystyczną” w CSW, gdzie nagi mężczyzna ociera się o figurę Chrystusa na krzyżu. Dyskryminacja to także walka z symbolami religijnymi w przestrzeni publicznej, jak choćby powracający co pewien czas temat Krzyża w Sejmie. To także kwestie finansowe- ostatnia awantura o 6 mln na Świątynię Opatrzności Bożej. To także “terror mniejszości”, wprowadzanie na siłę ideologii gender- genderowa ustawa dotycząca płci (każde dziecko miałoby samo wybierać sobie płeć po ukończeniu 13. roku życia) została skierowana do dalszego czytania. To także ustawa, o której wspominałam na początku- zakaz “agitacji” w kościołach.

Następnie głos zabrała pani poseł Anna Sobecka. Zachęcała wszystkich obecnych do walki, do “obudzenia się z milczenia”, gdyż milczenie w tej sytuacji może doprowadzić do dramatu. Dyskryminacja ma miejsce przede wszystkim na przestrzeni mediów i kultury. Europa powinna wrócić do swoich chrześcijańskich korzeni, a temat dyskryminacji należy poruszać w mediach. Pani poseł Marzena Machałek, której udzielono głosu jako następnej, dodała, że dzisiejszy bezprecedensowy atak na Kościół, księży oraz wyznawców chrześcijaństwa można porównać jedynie z tym z czasów komunistycznych, lecz ten dzisiejszy jest o wiele bardziej perfidny. Tu przyszły mi na myśl ohydne facebookowe fanpage, w bezczelny sposób obrażające błogosławionego Papieża Jana Pawła II (Papieża Polaka przedstawia się na tych stronach jako pedofila, wyśmiewa się Jego śmierć itp.), a także ogólnie religię rzymskokatolicką, jej wyznawców i ważne dla niej postaci, jak Jezus Chrystus czy Matka Boska; czy “wesołe zabawy”(zabawa w ciuciubabkę z szyderczymi okrzykami “Gdzie jest krzyż?”) młodzieży pod Pałacem Prezydenckim w 2010. Posłanka wspomniała także o propagandzie w szkołach tworzącej już od najmłodszych lat “nowego człowieka”- wolnego od religii i tradycyjnych wartości. Obecnie walczy się o prawa wszystkich, pod warunkiem, że nie są to konserwatyści i chrześcijanie. Polska w walce o najważniejsze wartości nie powinna być osamotniona, a wywalczone miejsce na multipleksie dla telewizji Trwam powinno być dla nas światełkiem w tunelu. Następnie wypowiadał się poseł Stanisław Piotrowicz, który przypomniał, że chrześcijańska Europa jako pierwsza otworzyła się na prawa mniejszości, dziś ten gest działa na niekorzyść chrześcijan. Europejscy chrześcijanie jednak zaczynają dostrzegać swoją dyskryminację i bronić swych praw. Poseł wspomniał przypadek księdza Żarskiego, który, jak na początku wspomniałam, został „ocenzurowany” przez prezydenta Komorowskiego. Stanisław Piotrowicz nakreślił również sytuację posła Witolda Tomczaka, który sprzeciwił się profanacji osoby błogosławionego Jana Pawła II i zorganizował protest. Wytoczono przeciwko niemu oskarżenia i do dziś jest na różne sposoby prześladowany.

Kolejnym prelegentem był europoseł Janusz Wojciechowski, który wyraził zadowolenie z działań ECR. Podkreślił, że na tę grupę w wielu kwestiach można liczyć. Zwrócił uwagę, że oprócz ataków na kościół, chrześcijan i tradycyjne wartości trwa także atak na rodzinę- są to zbitki słowne takie jak przemoc w rodzinie, patologiczna rodzina- to ta osoba, która stwarza problemy i stosuje przemoc jest „patologiczna”, nie można mówić o całej rodzinie. Europoseł mówił też o „pedofilii w kościele”- nie mówi się w mediach o pedofilii w ogóle, mówi się o pedofilii w Kościele, choć do tej pory mamy tylko jeden udowodniony przypadek księdza pedofila, jest też udowodnione jedno fałszywe oskarżenie. Dodał, że prawo zabrania znieważania symboli religijnych, ale wszystkich oprócz chrześcijańskich. Janusz Wojciechowski przypomniał historię działacza Prawa i Sprawiedliwości, który został skazany za pokojową manifestację przeciwko paradzie równości. Zachęcił do obrony praw chrześcijan wszędzie, gdzie są one łamane i dodał, że nie chodzi o żadne specjalne przywileje- jako chrześcijanie chcemy jedynie równych praw. Kolejną osobą, która zabrała głos była poseł Izabela Kloc. Przypomniała, że siłą złych ludzi jest bezczynność dobrych. Nakreśliła sprawę prowokacji anonimowej grupy „artystów”, którzy w rocznicę Katastrofy Smoleńskiej umieściła na blogu fotografię nagiej kobiety z papierosem leżącej na różowym krzyżu. Według posłanki Izabeli Kloc jest to demoralizacja dzieci i młodzieży, dlatego złożyła w tej sprawie doniesienie do prokuratury o obrazę uczuć religijnych. Dodała, że obecnie sekularyzacja dociera wszędzie. Chcemy stworzyć superpaństwo, ale bez podstawowych wartości. Następnie poseł Robert Telus przypomniał, że z Jezusem walczono od początku- przecież już przed Jego narodzinami Maryja z Józefem musieli uciec z kraju z obawy przed nienawiścią Heroda. Prześladowano Go i skazano na ukrzyżowanie, gdy wygłaszał swoje nauki. Potem prześladowano apostołów i pierwszych chrześcijan. Mimo to Jezus zmartwychwstał, zwyciężył. Poseł Telus dodał, że ufa, iż także dziś zwycięży. Kolejną wypowiedzią był bardzo mądry wykład profesora Jana Szyszko, który podkreślił, że ekologia jest dziedziną ściśle powiązaną z chrześcijaństwem. Dziś wiedza o ekologii jest niszczona i oddawana w ręce „niezależnych organizacji ekologicznych”. Wywiera się presję, by zdestabilizowano to, co jest odpowiedzialne za stworzenie- a to my, ludzie, jesteśmy odpowiedzialni za stworzenie i na tym polega ekologia. Poseł Jan Szyszko zadał naszemu gościowi pytanie, jak bronić się przed taką destabilizacją roli człowieka w ekologii. Peter Van Dalen odpowiedział, że trzeba postrzegać świat jako dar od Boga. Ważne jest, byśmy jako chrześcijanie interesowali się ekologią, np. uczestnicząc w debatach z nią związanych. Następnie poseł Andrzej Jaworski zapytał europosła z Holandii, jak w jego kraju wygląda sprawa finansowania mediów katolickich. Peter Van Dalen odpowiedział, że właściwie nie jest zwolennikiem finansowania mediów z środków unijnych- unia zawsze ma jakieś swoje oczekiwania, żądania. Poruszył dwie kwestie: fundusze przyznawane są mediom, które promują „europejskie myślenie”. Unia Europejska zaś daje możliwość swobody podróżowania i przepływu usług. W Holandii od 20-30 lat media i edukacja są sferami niezależnymi, a np. szkoły chrześcijańskie w pełni finansują rodzice. Następnie pytanie naszemu gościowi zadał warszawski działacz PiS, Witold Szpiczyński. Zapytał o krzyż w Parlamencie Europejskim- wywieszony 1 czerwca 2012 za siedzeniem Martina Schulza, po czterech dniach zdjęty. Witold Szpiczyński zadał pytanie, kto wydał takie polecenie. Peter Van Dalen przyznał, że pierwszy raz dowiedział się o tej sytuacji, ale zaznaczył, że Krzyż jest symbolem Europy od wieków i coś takiego nie powinna mieć miejsca. Okazało się, że jego zdanie np. w sprawie krzyży w salach szkolnych podzieliły władze szkoły oraz Trybunał.

Następnie możliwość wypowiedzi miał poseł Adam Rogacki. Przyznał, że w XXI wieku, gdy mówimy o dyskryminacji chrześcijan, rzadko myślimy o Polsce, choć przecież dzisiejsza dyskryminacja Kościoła w naszym kraju jest o wiele bardziej perfidna, niż w czasach komunistycznych. Dodał,  że mając świadomość mocy „drugiej strony”- środowisk liberalnych, lewicowych, dyskryminujących Kościół, duchownych i wyznawców Jezusa Chrystusa, ważne jest, byśmy mieli równe szanse, dlatego nie domagamy się niczego nadzwyczajnego, jedynie tego, co gwarantują nam prawa człowieka. Ostatnią prelegentką była pani poseł Jadwiga Wiśniewska. Według pani poseł dzisiaj ojcowie założyciele UE byliby zawiedzeni kierunkiem, w którym unia nie „idzie”, ale wręcz stacza się. Aby temu zapobiec, w nowym składzie Parlamentu Europejskiego powinni zasiąść ludzie, którym bliskie są wartości tradycyjne, chrześcijańskie. Jako przykład dyskryminacji Kościoła podała także kwestie finansowe- na Kościół można odpisać 0,5% podatku, na wszystkie inne organizacje- 1%. Pani poseł zaapelowała także do wszystkich zebranych o odwagę w działaniach.

Na koniec dodam, że od dawna chciałam wziąć udział w podobnej debacie. Jako chrześcijankę, katoliczkę, bardzo mnie dotyka dzisiejszy perfidny atak na Kościół, rodzinę i wartości, jakie wyznaję, boli mnie, że środowiska lewicowe i liberalne uważają ludzi, którzy myślą podobnie jak ja za „ciemnogród”. Pokrzepiający jest fakt, że w Parlamencie Europejskim zasiadają tacy posłowie jak Peter Van Dalen, którym nieobce są tradycyjne wartości pochodzące od Boga i którzy zdają sobie sprawę z tego, na jakich fundamentach wyrosła Unia Europejska. Dodam, że zaszczytem było dla mnie, kiedy o europosłach PiS Peter Van Dalen wielokrotnie mówił moi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości. Wierzę, że z pomocą naszą i takich posłów w europarlamencie Jezus zwycięży.

Joanna Jaszczuk

Skomentuj