konrad_pastwa_1

Formy zatrudnienia w rzeczywistości polskiej

Formy zatrudnienia w Polsce to temat bardzo obszerny i ważny. Coraz częściej słyszy się o licznych postulatach związków zawodowych dotyczących tego zagadnienia, umowach śmieciowych, elastycznym czasie pracy i – co za tym idzie – groźbie niskich emerytur w przyszłości. Pracujący oraz szukający stażu lub pracy bardzo dobrze rozumieją te pojęcia, jednak za sprawą pewnych grup społecznych oraz niektórych pseudo-ekspertów mamy do czynienia z ignorancją dotyczącą źródeł problemu. Należy przede wszystkim spojrzeć w perspektywie globalnej. Każdy z nas pragnie wykonywać pracę, która pozwalałaby „żyć godnie” (choć sposób rozumienia tego stwierdzenia zależy od indywidualnych potrzeb). Musimy sobie zdawać sprawę, że funkcjonujący w Polsce system prawny, który przewidział wiele form umów zatrudnienia, teoretycznie jest bardzo korzystny i daje możliwość wyboru pracodawcy i pracownikowi. Niestety liczne obciążenia finansowe nakładane przez państwo na przedsiębiorców wywołują niechęć do zatrudniania na umowę o prace. Alternatywą pozostaje praca na umowę o dzieło, umowę zlecenie bądź samozatrudnienie. Umowa o dzieło jest zaliczana do umów śmieciowych, mimo że według założeń miała ułatwiać podejmowanie pierwszej płatnej pracy przez studentów. Obecnie jest najpopularniejszą formą zatrudnienia, zarazem jednak daje możliwość niepłacenia składek do ZUS, co powoduje nienaliczanie odbytego stażu pracy i pozbawia emerytury. Tym samym zmniejsza ona koszty po stronie pracodawcy, zarazem wpływając niekorzystnie na sytuację pracownika (teoretycznie rozwiązanie to mogłoby powodować, że pracownik otrzymuje większą pensję, lecz jest to praktycznie nierealne). Coraz częściej można także zaobserwować zjawisko samozatrudnienia, które daje możliwość przeniesienia kosztów z przedsiębiorcy na pracownika. Ponieważ koszty pracy w Polsce są bardzo duże, dla prowadzącego firmę zatrudnienie osoby wiąże się z problemami natury finansowej.
Jednym z tematów spornych jest dyskusja nad wprowadzeniem elastycznego czasu pracy. Obecnie bardzo wiele firm zagranicznych (gdzie jest to normą) oraz na rynku polskim wykorzystuje elastyczne godziny pracy, nowelizacja dała jednak prawną możliwość ustosunkowania się do tego zjawiska. Głównym problemem nie jest ilość godzin przepracowanych, lecz sposób przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy. Dłuższy okres rozliczeniowy oznacza większą swobodę pracodawcy w zarządzaniu czasem pracy pracowników, co jednak może prowadzić do nadużyć polegających na zaburzeniu średniej norm pracy. Każda ze stron pragnie osiągnąć jak najwięcej korzyści, a umowa jest pewnym rodzajem konsensusu. Jednak panujące obecnie na rynku pracy warunki sprawiają, że bardzo trudno znaleźć stabilną prace. Musimy pamiętać, że transformacja gospodarcza w latach dziewięćdziesiątych w pewnym sensie spowodowała rozwój nowych branż, jednak nadal nie zmieniła się mentalność społeczna, która odgrywa bardzo dużą rolę w chęci podjęcia pracy. Jest bardzo wiele przyczyn obecnego stanu rzeczy, ale głównym problemem są bardzo wysokie koszty zatrudnienia pracownika, które sprzyjają nie rozwojowi lecz pogłębiającej się stagnacji.

Konrad Pastwa

Forum Młodych PiS

Forum Młodych PiS powstała w 2002 roku to organizacja będąca częścią statutową Prawa i Sprawiedliwości. Jako warszawski oddział młodzieżówki przez ponad 10 lat uczestniczyliśmy i organizowaliśmy liczne akcje polityczne i społeczne: byliśmy na Ukrainie podczas „pomarańczowej rewolucji”, braliśmy udział w kampaniach wyborczych, organizowaliśmy liczne happeningi. Wspomagamy demonstracje oraz konwencje organizowane przez naszą partię. - See more at: http://fmpiswarszawa.pl/o-nas-2/#sthash.uaFLveyb.dpuf

Latest posts by Forum Młodych PiS (see all)

This entry was posted in Artykuły, Piszemy and tagged , , on by .

About Forum Młodych PiS

Forum Młodych PiS powstała w 2002 roku to organizacja będąca częścią statutową Prawa i Sprawiedliwości. Jako warszawski oddział młodzieżówki przez ponad 10 lat uczestniczyliśmy i organizowaliśmy liczne akcje polityczne i społeczne: byliśmy na Ukrainie podczas „pomarańczowej rewolucji”, braliśmy udział w kampaniach wyborczych, organizowaliśmy liczne happeningi. Wspomagamy demonstracje oraz konwencje organizowane przez naszą partię. - See more at: http://fmpiswarszawa.pl/o-nas-2/#sthash.uaFLveyb.dpuf

Komentarz “Formy zatrudnienia w rzeczywistości polskiej

  1. Maksym Figat
    5:15 pm on December 20th, 2013

    Polecam

Skomentuj